Hikvision Shop

Bijgewerkte datum: 2022.02.13

Kennisgeving

PC MAN (“PC MAN”, “we”, “wij”) nemen het gebruik van je persoonsgegevens serieus. Dit privacybeleid (“beleid”) is ontworpen om u te informeren over hoe PC MAN uw persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt. Raadpleeg dit beleid voordat u de gerelateerde PC MAN-websites bezoekt.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en wordt op deze pagina geplaatst.

 Dit beleid is van toepassing op alle PC MAN-websites die ernaar verwijzen (gezamenlijk de ”site”). Voor bepaalde functies of diensten van onze site zijn mogelijk aanvullende privacybeleidsregels of aanvullingen van toepassing voor dergelijke functies of diensten. PC MAN-websites bevatten mogelijk links naar websites van derden. Uw persoonsgegevens worden mogelijk verzameld door derden wanneer u hun diensten gebruikt. PC MAN raadt u daarom aan om kennis te nemen van de privacypraktijken van deze derden.

Indien de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt informatie bevat van andere individuen, garandeert u dat u goedkeuring van deze individuen hebt gekregen.

Door deze website te bezoeken, erkent u dat u akkoord gaat met het door ons verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het beleid.

 Verzamelen van uw informatie

Wanneer u de website gebruikt, kan PC MAN bepaalde informatie over u verzamelen zoals beschreven in dit beleid. De informatie kan worden verdeeld in informatie die u verstrekt en informatie die PC MAN verzamelt. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht of na het vooraf verkrijgen van uw toestemming, kunnen wij verder persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor uw gebruik van de diensten van derden.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van uw gebruik van de dienst. Bijvoorbeeld:

Wanneer u de website bezoekt, kunnen wij verkeersgegevens verzamelen, zoals IP-adres en informatie via cookies, waaronder bezoekersaantal, toegangstijd en gebruikersvoorkeur.

Wanneer u een account aanmaakt, moet u mogelijk registratie-informatie verschaffen, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, uw bedrijf, uw land of regio enz.

Gebruik van persoonsgegevens

PC MAN gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende:

For PC MAN’s legitimate interest, namely:

to respond to your enquiries;

to increase the safety of the Services, such as user authentication, security protection, fraud detection, filing and backups;

to evaluate your application for a position;

to proceed any activities you subscribed on the Services; or

for internal purposes, such as auditing, data analysis, and research.

To perform the agreement we have with you, for example:

to provide other services you request;

To meet PC MAN’s legal obligations,

With your consent,

to send electronic communications to tell you about new products and services;

to use certain non-essential cookies to better understand your behavior, in order to optimize user experience, perfect function design, or to provide better services; or

We may also engage one or more third party service providers to serve online advertisements on our behalf via the Services. Ze kunnen een pixeltag of een vergelijkbare technologie gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoek aan de diensten, en ze kunnen deze informatie gebruiken voor doelgerichte advertenties voor producten en diensten van PC MAN.

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en zullen dit nooit doen.

PC MAN maakt uw persoonsgegevens niet openbaar, behalve (I) met uw voorafgaande schriftelijke toestemming; (II) in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, of indien vereist door bevoegde autoriteiten; (III) zoals vereist voor het aanbieden van de diensten; of (IV) om de legitieme belangen te beschermen, bijvoorbeeld om de rechten bij administratieve of gerechtelijke procedures te beschermen of in het geval de bedrijfsactiviteiten of een deel ervan worden overgedragen of verkocht aan een andere partij.

 PC MAN beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot een need-to-know-basis en verlangt van zijn werknemers dat ze de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren en uw gegevens beschermen in overeenkomst met het beleid.

Opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

PC MAN slaat uw persoonsgegevens op voor zolang dat nodig is om de diensten de leveren of om uw vragen te beantwoorden. Verkeersgegevens worden drie jaar bewaard. Overige informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de in dit beleid genoemde doelen, tenzij anders beslist door de gebruiker of toegestaan door de wet.

We hebben commercieel redelijke, administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd voor het beschermen van persoonsgegevens. We voeren ook periodieke evaluaties en beoordelingen uit van de doeltreffendheid van onze beveiligingsmaatregelen.

 Niettegenstaande het voorgaande is geen enkele overdrachtsmethode via het internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig. Daarom kom PC MAN niet met absolute zekerheid garanderen dat uw persoonsgegevens veilig zijn met de huidige beveiligingstechnologie.

Overdracht van persoonsgegevens buiten uw jurisdictie

 Voor zover we uw persoonsgegevens buiten uw jurisdictie moeten overdragen, naar onze gelieerde ondernemingen of externe dienstverleners, doen we dit in overeenstemming met het toepasselijke recht. We zorgen er met name voor dat alle overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften van uw toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming door passende veiligheidsmaatregelen te nemen. U hebt het recht om op de hoogte te worden gebracht van de passende veiligheidsmaatregelen die door PC MAN worden genomen voor deze overdracht van uw persoonsgegevens.

PC MAN is een Belgisch opererend bedrijf met het hoofdkantoor in Boortmeerbeek.  

Uw rechten

PC MAN slaat uw persoonsgegevens gewoonlijk op servers van PC MAN op totdat u deze gegevens verwijdert of wijzigt, of zolang u een gebruiker met een account blijft zodat wij u de meest relevante aanbiedingen kunnen sturen.

Door uw persoonsgegevens up-to-date te houden, kunnen wij uw de meest relevante aanbiedingen sturen. U hebt toegang tot uw persoonsgegevens via het profiel van uw account, waar u deze gegevens kunt wijzigingen of verwijderen. We staan voor u klaar om u te helpen bij het beheren van uw abonnementen, het deactiveren van uw account en het verwijderen van uw profiel en gegevens.

You have the right to object at any time and for reasons derived from your personal situation to our processing of your data on the legal grounds of “legitimate interest”. If you exercise your right of objection, we will stop processing your data unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your rights.

 We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is met het oog op het in dit beleid beschreven doel, tenzij een langere bewaartermijn is vereist is of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Als u in de Europese Unie woont, onderworpen aan beperkingen bepaald door de toepasselijke wetgeving, dan hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals recht van toegang, rectificatie, beperking, verzet en portabiliteit. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u uw rechten wilt uitoefenen. U hebt ook het recht om te allen tijde kosteloos uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door af te zien van direct marketing en het gebruik van cookies te weigeren via uw browserinstellingen. Als u zich zorgen maakt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land/regio van verblijf.

Gebruik van cookies

We gebruiken ook cookies en andere technologieën om informatie bij te houden, uw voorkeuren op te slaan, onze advertenties te verbeteren en bepaalde niet-identificeerbare informatie op te slaan, zoals loggegevens en apparaatgegevens. Zo kunnen wij beter begrijpen hoe u onze diensten gebruikt en eventuele problemen diagnosticeren en oplossen, en verder onze diensten beheren en verbeteren. Het gebruik van cookies helpt u ook soepel op onze websites te navigeren. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden gedetecteerd en geweigerd.

Lees hierover meer in ons cookiebeleid. (https://ip-camera-shop.be/cookiebeleid-eu/)

Contactmethode

Als je vragen of bedenkingen hebt rond het gebruik van persoonsgegevens door PC MAN, dan kan je contact opnemen via info@ip-camera-shop.be. Als u nog steeds klachten hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land/regio.

preloader